Kontakt


Vredni Zaupanja !

Naša spletna stran je v izdelavi ! Obiščite nas ponovno naslednji mesec !

Naše Storitve

Urejanje upravnih zadev za starejše občane-po pooblastilu

first-feature-image

Eden od donosnejših načinov plemenitenja denarja je zaupati ljudem, ki poznajo vse ključne vzvode borznih trgov. Zaradi čedalje nižjih bančnih obrestnih mer in prave poplave naložbenih priložnosti na kapitalskih trgih postaja individualno upravljanje premoženja vse pogostejša izbira tako posameznikov, kot tudi manjših in večjih podjetij.

Read More

Svetovanje, priprava ustanovitvenih aktov, notranjih aktov za družbe, svetovanje v delovnopravni zakonodaji

second-feature-image

Zastopam domače in tuje fizične in pravne osebe. Odvetniško zastopanje je odvisno od potreb strank. Tekom let sem postala posebej usposobljena za zastopanje lokalnih skupnosti v različnih postopkih, pred sodišči, v delitvenih bilancah, urejanju statusa javnega dobra, kategorizaciji cest in ureditvi razmerij v tej zvezi, ustanavljanju javnih podjetij, zavodov, za sestavljanje odlokov in pravilnikov… Pri svetovanju in zastopanju skrbno ocenim optimalno rešitev med interesi stranke in realnimi možnostmi. Moje zastopanje v tej smeri je nato nepopustljivo.

Read More

Pisani ugovori in pritožbe na odločbe o prekrških

third-feature-image

Uradna pritožba je besedilo, v katerem se odzivamo na neprimerno ravnanje ustanov, organizacij ali njihovih predstavnikov, na slabo kakovost izdelkov ali storitev, neugodno rešitev prošnje, prijave ipd. Pri pisanju uradne pritožbe moramo upoštevati obliko uradnega dopisa: 1. GLAVA: - podatki pošiljatelja (v levem zgornjem kotu), - kraj in datum pisanja (v desnem zgornjem kotu), - podatki o naslovniku (v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja). 2. JEDRNI DEL: - nagovor (Spoštovani!), - pojasnite vzroke nezadovoljstva, - če je možno, težavo utemeljite s stvarnimi dokazi (navedete jih v prilogi), - navajajte samo resnične in preverljive podatke. 3. ZAKLJUČEK: - pozdrav, - podpis (v desnem spodnjem kotu).

Read More

Pričevanja

testimonial-image

Množica diplomantov prava, ki zapušča javne in zasebne fakultete, na opustošenem trgu dela ne najde primerne zaposlitve. Njihov prekerni položaj izkoriščajo tudi odvetniške pisarne. Nedavno se je oglas za zastonjsko delo pojavil celo na spletni strani odvetniške zbornice. Zakon o odvetništvu v 45. členu določa, da »odvetniški pripravnik opravlja pripravništvo pri odvetniku ali v odvetniški družbi na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi«. Zakon o delovnih razmerjih sicer navaja, da je volontersko pripravništvo mogoče skleniti samo, če poseben zakon to omogoča. Takšen poseben zakon je na primer zakon o pravniškem državnem izpitu, ki predvideva, da sodniški pripravniki, ki se usposabljajo za pravosodni izpit, lahko pripravništvo opravljajo tudi volontersko. Na številnih drugih področjih, kjer neplačano pripravništvo postaja vse pogostejše, pa takšne zakonske podlage ni. In to velja tudi za odvetništvo. »Takšno delo je nezakonito,« je zato prepričan eden od naših sogovornikov.

Dnevnik.si
  • Naročite se na sestanek
  • Izberite storitev,datum in čas
  • Vaše sporočilo
  • 7+3  =  
paypal-image
  • Odprto : Delovni čas kmalu Delali bomo od ponedeljka do petka, naše spletne usluge bodo dostopne non-stop 24/7
  • Naslov : Kmalu Naša pisarna v odpiranju